Maqaa gootota oromoo beekamoo

Gsxr turbo

Violin duets advancedApr 14, 2013 · What a better way to commemorate fallen heros and heroines than to tell their stories in a such a beautiful way on the eve of the Oromo martyrs day. Tolcha baga jiraatte, seenaa gootota keennaa bifa kanaan barreessite dhala oromoo hundaaf share godhuu keetiif galata guddaa qabda, waan guddaa gumaachite. Feb 11, 2010 · Gama gootota Jaldutiin kan itti fiiguus hinturre, kan baqatuus hinturre. Rasasni dhukaatu qiyyafametee waan ta'eef laafa hinbuutuu ture. Loltonni Dargii akka malee dhumani ture. Akka durani afaaniin arabni "shintam galla"ijji hin six" kan jeedhu amma hinjiiru. Dhaabbate jira. Reenfa isaai funanuu qoofa ta’e hojin isani. Sep 03, 2013 · (Madda Oduu ABO/MOA/Fulbaana 1,2013) Hawaasi Oromoo magaalaa Otta Norway jiran mormii motummaan Wayyaanee sababa adda addaan ummata Oromoo irratti duulee jiru fi sababoota adda adaan Oromoota kumaatamaan lakkaawaman manneen hidhaa ifaa fi dhokataa ta’an keessatti guuree gidirsaa jiraachuun, kaan ammoo lafa isaa irraa buqiftee deegsaa ... Sep 06, 2016 · Tattaafanni Elemoo, maqaa fii seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Haaluma kanaaf, yaada “Laalcha Sadaffaa Adunyaa” ja’u babal’isuuf, walgayii bara 1973, ji’a Eblaa keessa, Koloneel Gadaafiin Liibiyaa keessatti qopheesserratti, akka qabsaawota bilisa baaftuu Oromootti afeerraan godhamteefii, jilaa waliin, Tirippoolii dhaqe.

Lubbuu daa'imman nagayaa 98 diinaaf hirbaata hin godhu. Maqaa daa'imman sanaatiin doolaaraa 500,000 guuree kiisha isaa hin kaayyatu. Qabsaa'aan diinaan falmee lubbuu ifii wareega. Akka Musxafaa Hussien. Kan akka Adam Diimaati. Jawar maqaa Gootota kanneenii dhaadhessuun nama jiraatuudha. Biyya Oromoo . Posted by Biyya Oromoo at ... Gootota lafeen isaanii ... Maqaa keetiin kadhataa ka-takkaa hujjee h'beenne

  • Infura apiJul 24, 2018 · Gootota maqaani isaanii Abaayyii Baabboo (Abbaa Duulaa) fi Jirmoo Horaa (Abbaa duulaa) jedhaman alaabaa kana qabachiisee akka diina biyya isaa qabachaa jiru kana irratti bobbaase, hayyuun Aadam Tiinnaa Jaarraa fi hayyuun Muusaa Haajii Aadam Saaddoo jedhaman, barroo “Seenaa Oromoo fi Madda Walaabuu” (Mudde/December 2011) jedhanii ... Abdii Boruutiin. Amajjii 1, guyyaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) akkasumas Ebla 15, guyyaa Gootota Oromoo jennee yoo yaadannu fi kabjinu, walitti dhufnee kan itti waliin haasofnu; dhiichisaa fi ragadaan kan waliin ittiin bashanannu; yoo guyyaaleen kun dabran waayee kana kan hirraanfannu ta’anii hafuu hin qaban.
  • Feb 15, 2019 · Akkuma beekkamu namni hunduu erga dhalatee maqaa barbaada. Yeroo heddu maqaa kan moggaasu maatiidha. Maatiin immoo maqaa hunda maqaa ta’eef jecha cal jedhee namatti hin moggaasu. “Foolii gaarii mannaa, maqaa gaarii wayya jedhe arjaan” akkuma jedhan Maqaan hunduu hiikaa fi waan ibsu qaba. Yeroo ammaa kanatti, oromoon maqaa hiika cimaa qabuufi miidhagaa ta’e ijoolleesaaf baasaa jira. Kun ... Sep 08, 2014 · Egaa dargaggooti Oromoo dhalooti ammaa akeeka isaan wareegamaniif bakkaan gahuuf qabsaa’uun dirqama seenaatu irra jira. Maqaa gootota Oromoo hunda asii irratti barreesuuf iddoon hin ga’u. Warra kana fakeenyan kaase. Dhiiga gootoa kummootaatu har’a Oromummaa fi sab-bonummaan akka lalisu godhe.
  • Danakali shareholdersAMBOO — Yunivarsitii Dambi Doolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa gootota fi namoota bebbeekamoo naannoo sanattis tahe sadarkaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yunivarsiitiin Dambii Doolloo beeksise.

Feb 11, 2010 · Gama gootota Jaldutiin kan itti fiiguus hinturre, kan baqatuus hinturre. Rasasni dhukaatu qiyyafametee waan ta'eef laafa hinbuutuu ture. Loltonni Dargii akka malee dhumani ture. Akka durani afaaniin arabni "shintam galla"ijji hin six" kan jeedhu amma hinjiiru. Dhaabbate jira. Reenfa isaai funanuu qoofa ta’e hojin isani. Waldaan Oromoo Ayelaand gootota Oromoo warra ajaja seeraan alaa, ajaja yakkaa sana fudhachuu diduun fedhii uummata isaanii lubbuu fi jireenya isaanii dursuun ajaja yeroo fi seeraan alaa hin fudhanu jedhanii lubbuu obbo Jawaar Muhaammad baraaran hedduu galatoomfatna; gootumaa isaaniis ni dinqisiifatna. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger.. Gaaffi yoo qabattan: [email protected] Guyyaa Gootota Oromoo kanatti gootota hedduu yaadatamaa jiran keessaa ijoollummaatti ganna 12 irraa kaaftee Dubartii qabsootti galteefi loltuu ABO turte Viidiyoo gabaabaa kanaan yaadachuu feeneerra. Jun 15, 2013 · Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. SBOn guyyaa itti hundeeffame, Waxabajjii 15, bara 1988 irraa qabee hanga har’aan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu maraa dandamatee gumaacha oláanaa waliin waggaa 25ffaa isaa kabajuuf qophaawaa jira. Apr 04, 2014 · Mootummaan Wayyaanee jalqaba bara 2008 keessa godina addaa Oromiyaa kan jedhu uumuun Oromoota akaakayyuu fi abaabayyuun laficha irra jiraataa turan buqqisuun shiraan maqaa ’misooina’ jedhuun lafa Oromoo humnaan saamee towannaa isaa jala galchee jira.

Seenaan Oromoo duruu afaaniin waan dubbataniif hujiin nama jajjabaa fi qaroo akkanaa guddoollee hin mullatuu fa.Warra dubbii fi hujiin isaa hardhallee qalbii Oromoo keessaa hin badin keessaa tokko,Akkoo Manooyyeeti.Akkoo Manooyyee nama bara kuma hedduutii asitti akkanuma waan isiin jettee fi hojjatte jedhan haasahan. The description of Gootota Oromoo The app provides basic information on Oromo stars especially those that played a great role in Oromo struggle for freedom. The main objective of the app is to enable the new generation to know more about the heroes and heroines that have struggled for emancipation of Oromo from tyranny and who still continue to ... Signature looks pack by max riveMee gurmuun Koomishiinar Salamoon Taaddasaa, goota gaafa Abdiilee, ajjeesanii geerare akkamitti maqaa goota kaasuun taati? Haaji Umar Waaccuu, goota gaafa Toorraa, ajjeesanii dhaadataa goota kam faarsu? Shaneen, koronaan gootota Oromoo nyaataa fi nyaachisaa turte, maqaa goototaan daldaluun hin taatu! Kijibduu saalfii hin beekne saaxiluu dha! Guyyaa Gootota Oromoo kanatti gootota hedduu yaadatamaa jiran keessaa ijoollummaatti ganna 12 irraa kaaftee Dubartii qabsootti galteefi loltuu ABO turte Viidiyoo gabaabaa kanaan yaadachuu feeneerra. Maqaa Dhalootaa Zayituuna jedhamu kan qabsoo ammoo jaal Murattuu jedhu qabdi. Waggaa tokko dura BBC'n haasofsiisee ture, amma lubbuun darbitee jirti. (Oromocentre, Melbourne, 20 Hagayya 2012) Qeerroon Oromoo biyya abbaa isaanii keessaa dhiibamanii jireenya godaansaa keessatti argaman qabsoo oromoo fi mallattoo qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ta’e, Alaabaa ABOtiin ayyaanaa fi sirna Olompiika baranaa miidhagsuun isaanii beekame.

Jun 09, 2010 · Walaloon kun Guyyaa Gootota Oromoof SBOn kan qophaahee dha. Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is unavailable. ... Seenaa gootota Oromoo 124,624 views. 7. Irreecha mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaaf:-Yeroo ammaatti ayyaanni Irreechaa mallattoo Aadaa Oromoo fi Orummaa ta’ee jira. Biyya keessatti, magaalaa Bishooftuu, Hora Arsadiitti oromoon miliyoonaan lakkaa’amu kallattii hunda irraa walitti bahee Isiliaama, Kiristaanaa fi Waaqeffataa osoo hin jedhiin gamtaan kabajaa jira. Apr 04, 2014 · Mootummaan Wayyaanee jalqaba bara 2008 keessa godina addaa Oromiyaa kan jedhu uumuun Oromoota akaakayyuu fi abaabayyuun laficha irra jiraataa turan buqqisuun shiraan maqaa ’misooina’ jedhuun lafa Oromoo humnaan saamee towannaa isaa jala galchee jira. Guyyaa Gootota Oromoo kanatti gootota hedduu yaadatamaa jiran keessaa ijoollummaatti ganna 12 irraa kaaftee Dubartii qabsootti galteefi loltuu ABO turte Viidiyoo gabaabaa kanaan yaadachuu feeneerra.

Sep 06, 2016 · Tattaafanni Elemoo, maqaa fii seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Haaluma kanaaf, yaada “Laalcha Sadaffaa Adunyaa” ja’u babal’isuuf, walgayii bara 1973, ji’a Eblaa keessa, Koloneel Gadaafiin Liibiyaa keessatti qopheesserratti, akka qabsaawota bilisa baaftuu Oromootti afeerraan godhamteefii, jilaa waliin, Tirippoolii dhaqe. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. please leave additional comments here. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu ... The description of Gootota Oromoo The app provides basic information on Oromo stars especially those that played a great role in Oromo struggle for freedom. The main objective of the app is to enable the new generation to know more about the heroes and heroines that have struggled for emancipation of Oromo from tyranny and who still continue to ... ABO jettus ,maqaa feete ofiitti moogaftus sabni oromoo olola bira darbee hojii qabatama qofaatti amana. 97: Oromoon tokko.tokummaa oromoof hojachuun karaa.ilamaan oromoo bifa isaniif dandameen tokkummaan hojachuuf carraaqaa jiru. 98 Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. Afaan 80 oliin argama. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha.

Maqaa kee himatanii. Gaggaba oolanii. Biyya baqaa keessatti. Sitti bohaaranii. Namaan walqixanii. Siin tarkkaanfatanii. Karaan dugdda handaaqoo. Nagaatti gantooni. ABO jabaadhu. Abdii sabboontotaa. Si walumaan jiru. Jajjabooleen gootaa. Ummatis siin jira. Si walliin hriiree. Fedhii saa lagatee. Durilee ammalee. Tassa hin jijjiiramneem. Darani ... Sararaan kun gootota ilmaan Oromoo Falmaa Irratti Wareegaman yaadachuu fi seenaa isaanii tiksuuf uumame. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Lammiin goota isaa hin kabajne, gootummaaf bakka hin kennine yartuu namatiin dhaalama. Uummanni Oromoo yeroo falmaa hadhaawaa godhee jijjiirama fidee boqonnaa argachuu qabutti boqonnaa dhabee hiraarfamaa jira. Mootummaan uummata Oromoo maqaa waraana WBO deeggartuun kan hidhu yoo tahe hooggansi ABO waraana WBO uummataa fi abbootii Gadaa Oromootti waan kenneef yoo hidhuu barbaade WBOn kan nama muraasaa osoo hin taane kan uummata Oromoo waan taheef uummata Oromoo hunda hidhuu qaba. Sunis haala yeroo ammaa kana ummata oromoo jiddutti argamu kan addaan wal qoodun hojjachaa jiran keessumatti hooggantoota adda bilisummaa oromoo keessaa warra ammas akkuma kaleessaa maqaa ethiopiatin qabsaawuu barbaadan keessaa akka fakkeenyatti amin jundi kan jedhamu maqaa kaasun kan danda'amu yommuu ta'u amin jundi miseensota qabsoo ... Jan 07, 2020 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Waamicha birmaannaa. Duula duguuggaa wal irraatti ilaaluun umurii gabrummaa nurraatti dheeressuu bira darbee badii saba oromoo habashoonni abjootaa turaan dhugoomsa. Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Amajjii 07, 2020 Roorroo fi roorrisaan biyyaa itophiyaa jedhaamtu tana keessaatti addaatti Seenaa Gototaa Oromoo Baraa Durii Hangaa Amma. 2,203 likes · 13 talking about this. like our page for oromo hero LIKE GODHI GOTOOTA OROMOO. ... Gootota Oromoo. Book.

‪#‎BilisummaaOromoo‬-(17.03.2016, ‪#‎XumuraGarbummaaHurrumuu‬, Oromiyaa) Mootummaan Wayyaanee erga aangoo Impaayera Itoophiyaa qabatee biyya Oromiyaa keessatti buttaa garboonfatummaa siaa diriirsee egalee qamoota hawaasa Oromoo mirga saba Oromoof dubbatan, falmanii fi qabsaa’an dhabamsiisaa jira. Biyya Oromoo . Posted by Biyya Oromoo at ... Gootota lafeen isaanii ... Maqaa keetiin kadhataa ka-takkaa hujjee h'beenne Guyyaa Gootota Oromoo kanatti gootota hedduu yaadatamaa jiran keessaa ijoollummaatti ganna 12 irraa kaaftee Dubartii qabsootti galteefi loltuu ABO turte Viidiyoo gabaabaa kanaan yaadachuu feeneerra. Jun 06, 2014 · BREAKING NEWSMootummaan wayyanee kabajamoo obboo Abbaa Duulaa Gammadaa fi obboo Dirribaa Kumaa irraa paasportii fudhatee. afyaahii mana maree bakka bu'oota uummata kan tahe Obboo Abbaa Duulaa fi Kantiiba magaala Finfinnee kan tahe obboo Dirribaa Kumaa irraa paaspoortii kan fudhataniif, goototni kun sababa kamiinuu biyya alaattii bahuu akka hin dandeenye kan akeekachiisee dha. mootummaan ...

Sana gochuu dhabuun maqaa saba Oromoo xureessa jiraachuuf kan isaan gargaaru itt fakkaata. Gochi Baddannoo kun yakka hamtu kan dubbicha dhiheessaniin tolfame hafakkaatu malee hanga qoramutt kan wacaa jiran kunis keessa hin jiran jechuun hin danda’amu. Kan abbaawummaa itt qaban fana dhahamanii qajeeltuutt dhiheeffamuu qabu. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Karaa biraatin guyyaan yaadannoo gootota oromoo kan bara 2011 akkamitti kabajamuu akka qabuu fii hojiin akkam hojjatamuu akka qabus tuquudhaan keessumattiyyuu guyyaan yaadannoo gootota oromoo baatii amajjii keessa kan kabajamu kun ammarraa jalqabee karoorri hojii labsi bahuudhaan akka sagantaan jalqabamu dubbatanii jiru.haaluma kanan biyyoota ...

Jan 07, 2020 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo: Waamicha birmaannaa. Duula duguuggaa wal irraatti ilaaluun umurii gabrummaa nurraatti dheeressuu bira darbee badii saba oromoo habashoonni abjootaa turaan dhugoomsa. Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Amajjii 07, 2020 Roorroo fi roorrisaan biyyaa itophiyaa jedhaamtu tana keessaatti addaatti ‪#‎BilisummaaOromoo‬-(17.03.2016, ‪#‎XumuraGarbummaaHurrumuu‬, Oromiyaa) Mootummaan Wayyaanee erga aangoo Impaayera Itoophiyaa qabatee biyya Oromiyaa keessatti buttaa garboonfatummaa siaa diriirsee egalee qamoota hawaasa Oromoo mirga saba Oromoof dubbatan, falmanii fi qabsaa’an dhabamsiisaa jira. Mee gurmuun Koomishiinar Salamoon Taaddasaa, goota gaafa Abdiilee, ajjeesanii geerare akkamitti maqaa goota kaasuun taati? Haaji Umar Waaccuu, goota gaafa Toorraa, ajjeesanii dhaadataa goota kam faarsu? Shaneen, koronaan gootota Oromoo nyaataa fi nyaachisaa turte, maqaa goototaan daldaluun hin taatu! Kijibduu saalfii hin beekne saaxiluu dha! Sep 08, 2014 · Egaa dargaggooti Oromoo dhalooti ammaa akeeka isaan wareegamaniif bakkaan gahuuf qabsaa’uun dirqama seenaatu irra jira. Maqaa gootota Oromoo hunda asii irratti barreesuuf iddoon hin ga’u. Warra kana fakeenyan kaase. Dhiiga gootoa kummootaatu har’a Oromummaa fi sab-bonummaan akka lalisu godhe.

Obs vst folder